Andra


Älgen i denna portfölj, som jag gjort, är saker som jag inte vill ha med i detta konstkapitel. 

Även fast de är handgjorda och har en egen karaktär, så blir det fler gjorda. 

Under denna rubrik så kommer det att finnas många fler verk som jag gjort, så länge det är gjorda i keramik.