Jag kommer från Holland men bor sedan några år i Sverige. I Holland jobbade jag med grafik och hade min egen reklambyrå. Hela livet har jag varit kreativ bl.a. med teckning och målning.

Efter min examen från Royal Academy of Art, har jag gått in för att arbeta med lera/keramik. Jag har min egen ateljé ute på gården där jag bor och där arbetar jag varje dag.

Min grafiska historia har jag dock inte övergett. Jag finner intresse att experimentera fram olika grafiska designs och intressante former. Att enbart sitta vid drejskivan är ingenting för mig. Jag vill göra så mycket mera med materialet än runda former.

Sedan jag flyttade till Sverige naturen inspireras mig mycket och jobbar mycket med bl.a. drivved.

I drivveden kan jag se olika djur eller fantasifigurer och utifrån den bygger jag på med lera och skapar fram min egen unika figur.