Konst


Konst, vad är konst? Jag kan bara skriva vad konst är för mig. För mig är kost ett sätt att uttrycka sig på, i mitt fall är det visuell konst. Konst man kan titta på och kanske även ta i. Konst ska inspirera och få en att tänka till. Tycker jag om det eller inte? Vad menar konstnären med det här verket? Hur är det gjort? Men nästan allra viktigast är varför? Konst är oftast inte gjort i följd utan som individuella och unika objekt. Konst ska inte vara definiera vad som är vackert, vad som är vackert skiljer sig från person till person.


Min konst är inspirerad av min omgivning, framförallt av vad jag ser eller kanske vad jag inte ser, men vad jag tror jag ser. Det är inte alltför krångligt utan snarare ganska simpelt. Det är tydligt vad det är för något men sen kvarstår frågan: Är det vackert? Säger det dig något? Det är ju såklart upp till dig, men viktigast av allt, njut av det!


Jag kan också göra en tolkning på ett ämne som klienten själv väljer, men det förblir en Kea Jansen.